74233

GTIN 8720143755941


  


NLVeiligheidsinstructies

BELANGRIJK! Lees deze handleiding zorgvuldig door en houd deze bij de hand tijdens de montage. De installatie van de armatuur moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Schakel altijd de stroom uit voordat u het product installeert. De stroom moet ook worden uitgeschakeld voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Producten bedoeld voor gebruik binnenshuis mogen niet worden gebruikt op vochtige plaatsen. Laat het product niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. Gebruik altijd de juiste lichtbron (type en maximale wattage). Welke lichtbron geschikt is, wordt aangegeven op het product.

LET OP! Voor verschillende materialen zijn verschillende soorten bevestigingsmateriaal nodig. Let erop dat de schroeven of pluggen die u kiest geschikt zijn voor het materiaal waarin ze worden bevestigd.

ENSafety instructions

IMPORTANT! Please read this manual carefully and keep it handy during assembly. The luminaire installation must be performed by a qualified electrician. Always switch off the power before installing the product. The power must also be switched off for maintenance work and repairs. Products intended for indoor use should not be used in humid places. Do not allow the product to come into contact with water or other liquids. Always use the correct light source (type and maximum wattage). The light source suitable for the product will be indicated.

NB! Different types of hardware are required for different materials. Remember that the screws or plugs you choose must be appropriate for the material to which they will be attached.

DESicherheitsanweisungen

ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie während der Installation griffbereit auf. Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Schalten Sie vor der Installation des Produkts immer den Strom ab. Der Strom muss auch bei Wartungsarbeiten und Reparaturen abgeschaltet werden. Produkte, die für den Innenbereich vorgesehen sind, dürfen nicht in feuchten Räumen verwendet werden. Das Produkt darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Verwenden Sie immer die richtige Lichtquelle (Typ und maximale Wattzahl). Welche Lichtquelle geeignet ist, wird auf dem Produkt angegeben.

WICHTIG! Verschiedene Materialien erfordern unterschiedliche Arten von Befestigungsmaterialien. Denken Sie daran, dass die von Ihnen gewählten Schrauben oder Dübel für das jeweilige Material geeignet sein müssen, in dem sie befestigt werden sollen.

NLSpecificaties

LedVast ingebouwd led
DimmenIs dimbaar
Elektrische veiligheidsklasseKlasse II: dubbele isolatie
AfdichtingsklasseIP 20 aanraakveilig voorwerp >12,5 mm
GeleverdMet lichtbron
Met lichtdimmer

ENSpecifications

LEDPermanent built-in LED
DimmabilityDimmable
Appliance classesClass II: double Insulated
IP ratingIP 20 protected against dust
ComesWith light bulb
With dimmer

DESpezifikationen

LED Fest eingebaute LED
DimmenIst dimmbar
Elektrische SchutzklasseSchutzklasse 2: doppelte Isolierung
SchutzartIP 20 Schutz gegen Berührungen-Fremdkörper>12,5 mm
GeliefertMit Leuchtmitteln
Mit Dimmer

NLLichtwaarden

Lichtopbrengst1500 Lumen
Verbruik15 Watt
Rendement100 Lumen per Watt
Lichtkleur2700 - 6500 Kelvin

ENLight values

Output1500 Lumen
Consumption15 Watt
Efficiency100 Lumen per Watt
Colour temperature2700 - 6500 Kelvin

DELichtwerte

Lichtleistung Werksangabe1500 Lumen
Verbrauch15 Watt
Rendement100 Lumen pro Watt
Lichtfarbe2700 - 6500 Kelvin